Richtlijnen m.b.t. brandvertragendheid partytenten:
Bij de tentenverhuurders bestond behoefte aan duidelijkheid over welke normen acceptabel zijn voor tentdoek voor partytenten. Samen met de tentverhuurders, gemeenten en brandweer zijn er nu nieuwe richtlijnen vastgesteld.
Deze richtlijnen bestaan al vrij lange tijd, maar zijn momenteel aangescherpt, en er zullen controles op uitgevoerd worden. Tentdoek wordt niet speciaal voor de Nederlandse markt geproduceerd en de fabrikanten houden dan ook vaak geen rekening met de Nederlandse normen voor brandgedrag en rookproductie voor bouwproducten (NEN 6065 en NEN 6066). 
De Nederlandse norm waar bij brandveiligheid het meeste naar verwezen wordt is de NEN 6065: ‘Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal (combinaties)’. Deze norm geeft een klasse aanduiding voor de brandvoortplanting. 
Omdat hier vaak naar verwezen wordt, noemen we de opsomming:

Klasse 1= materiaal dat zeer zwak kan bijdragen tot brandvoortplanting
Klasse 2= materiaal dat zwak kan bijdragen tot brandvoortplanting
Klasse 3= materiaal dat matig kan bijdragen tot brandvoortplanting
Klasse 4= materiaal dat sterk kan bijdragen aan brandvoortplanting
Klasse 5= materiaal dat niet tot de klasse 1 tot en met 4 behoort.

Je kan simpelweg zegen dat klasse 1,2 en 3 niet makkelijk ontvlambaar zijn. Klasse 4 is juist wel makkelijk ontvlambaar

Veel tenteigenaren kunnen vaak wel certificaten overleggen om te bewijzen dat het tentdoek voldoet aan de eisen volgens Duitse, Franse of Britse normen. 
Dat is echter niet voldoende voor veel Nederlandse gemeenten. 
Zij kunnen aan de hand daarvan moeilijk bepalen of de buitenlandse normen hetzelfde veiligheidsniveau bieden als de Nederlandse. 

Daardoor was het voor tenteigenaren en tenthuurders telkens de vraag of een gemeente een vergunning wilde verstrekken.

Volgens NTA 802040:2006 (evenementen -brandvoortplanting en rookproductie van zeildoek) moet een tentzeil tenminste voldoen aan de volgende brandvoortplantingsklassen:

 

Norm Klasse Herkomst Druppelvorming
NEN-6065 2 Nederland Geen eisen
NEN-EN 13501-1 B Europa 3 klassen d0,d1, d2
DIN1402-1 B1 Duistland Moet vermeld worden in rapport (brennendes Abtropfen)
NF-P92-503 M2 Frankrijk Moet vermeld worden in rapport

 

 
© 2009 - Tentje-huren.nl