Weeralarm en Kleurcodes van Tentje-huren.nl

Weeralarm.
Weersvoorspelling:

Bij weersvoorspelling van windkracht 4 zal de tent extra gezekerd worden door middel van “storm” banden. Bij windkracht 6 en meer zal in overleg met de Huurder bekeken worden of de veiligheid gegarandeerd kan blijven.

Bij storm waarschuwingen uitgegeven door het KNMI mag er geen gebruik worden gemaakt van de tent en kan de tent preventief afgebroken worden.

De Huurder dient zelf zorg te dragen voor een (calamiteiten) ontruimingsplan en vereiste vergunning/ontheffingen.

Directie Tentje-huren.nl

Wanneer een weeralarm?
Geschreven door: Ed Aldus, 31-3-2008

Een weeralarm wordt niet zomaar afgekondigd, hiervoor zijn afspraken gemaakt. Hoe hard moet het waaien, onweren en sneeuwen voordat een weeralarm wordt afgekondigd?

Het weeralarm is in het leven geroepen om de burger te waarschuwen voor extreem weer. Als er aanwijzingen zijn dat er een maatschappij ontwrichtend weerbeeld op komst is wordt door het KNMI een weeralarm afgekondigd. De laatste tijd is het weeralarm in opspraak gekomen. Veel burgers vinden het weeralarm paniekzaaierij en bedrijven vinden het slecht voor de economie en ook de politiek (CDA) komt met grote vraagtekens.
Toch wordt een weeralarm niet zomaar afgekondigd, daar zijn afspraken voor gemaakt. Het KNMI heeft de afspraken gemaakt met de alle grote weerproviders in ons land. Ook de kleine weerproviders of weervoorlichters waren hierbij aanwezig. Alle weerproviders in ons land zijn dus betrokken geweest bij het opstellen van de criteria van een weeralarm en hebben hun commentaar kunnen geven. Wellicht is de naam “weeralarm” te beladen en is een “gewone“”waarschuwing meer op zijn plaats. De vraag is echter, of door het afkondigen van een weeralarm, de burger juist goede maatregelen heeft genomen en het daardoor achteraf ook meevalt. Je zou dan ook kunnen stellen dat zo`n weeralarm dus wel degelijk serieus wordt genomen. Als er geen forse schade en slachtoffers zijn gevallen wordt er namelijk vanuit de pers al gauw negatief over het weeralarm gesproken, het viel weer mee! Is het niet zo dat een gewaarschuwd mens voor twee telt en achteraf praten erg makkelijk is? De natuur namelijk houdt zijn grillen en heeft geen geheugen.

1. Storm. Bij windkracht 9
Gemiddeld over 10 minuten 76-87 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over een gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Verkeer ondervindt hinder. Extra risico voor (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, autos met aanhanger en caravans. Schade mogelijk aan gebouwen; takken worden afgerukt en bomen ontworteld.

2. Zware Storm. Bij windkracht 10
Gemiddeld over 10 minuten 88-102 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over een gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Verkeer ondervindt hinder. Extra risico voor (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto`s, auto`s met aanhanger en caravans. Schade mogelijk aan gebouwen; takken worden afgerukt en bomen ontworteld.

3. Zeer zware storm Bij windkracht 11
Gemiddelde over 10 minuten 103-116 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Veel hinder voor het verkeer. Levensgevaarlijk door rondvliegende objecten en takken. Grote schade mogelijk aan gebouwen en bossen. De gevolgen: Veel hinder voor het verkeer. Levensgevaarlijk door rondvliegende objecten en takken. Grote schade mogelijk aan gebouwen en bossen.

4. Orkaan Bij Windkracht 12
Gemiddeld over 10 minuten meer dan 116 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen:
Verwoestingen mogelijk en levensgevaarlijk op straat; auto's worden van de weg geblazen en (brom)fietsers omver gedrukt. Wegen en spoorlijnen versperd.

5. Zeer zware windstoten
Vlagerige wind met uitschieters van meer dan 100 kilometer per uur op minstens twee kuststations of landinwaarts in een gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Grote schade op uitgebreide schaal mogelijk; gevaar voor rondvliegende objecten; zeer gevaarlijk voor het verkeer met name voor fietsers, bromfietsers, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans; levensgevaarlijk voor watersporters.

6. IJzel of ijsregen
Glad op grote schaal door ijzel of ijsregen over een gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een coherente band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Leidt tot levensgevaarlijke situaties op de weg. Juist nu geldt: een ongeluk zit in een klein hoekje.

7. Zware sneeuwval
Sneeuwval met een hoeveelheid van minstens 3 cm in 1 uur of minstens 10 cm in 6 uur over een gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte

De gevolgen: Grote overlast en gevaar voor het verkeer.

8. Sneeuwjacht
Sneeuwval of driftsneeuw bij windkracht 6 of 7 en gedurende minstens een uur minder dan 200 meter zicht in een gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van tenminste 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Ontwrichtend voor verkeer en openbaar vervoer. Wegen versperd door sneeuwophopingen en sneeuwduinen. Zicht vermindert.

9. Sneeuwstorm
Sneeuwval of driftsneeuw bij windkracht 8 of meer in een gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van tenminste 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Verkeer en openbaar vervoer raken volledig ontwricht. Wegen onbegaanbaar door hoge sneeuwduinen. Zicht wordt sterk belemmerd.

10. Zwaar onweer
500 ontladingen per 5 minuten in een gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van tenminste 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Leidt tot gevaarlijke situaties, grote overlast en schade door verraderlijke windstoten, hagel, verblindende bliksems en inslagen.


Bron: Ed Aldus - KNMI

Kleurcodes waarschuwingen, Weeralarm en Meteoalarm.


Internationaal worden waarschuwingen voor het weer aangegeven door middel van de kleuren van het verkeerslicht. De kleurcoderingen worden ook door het KNMI gebruikt in de waarschuwingen, bij het Weeralarm en op de website www.meteoalarm.eu .
Kleur Betekenis:
Groen Er is geen bijzondere waakzaamheid wat het weer betreft nodig.
Geel Het weer is potentieel gevaarlijk. De verwachte weer fenomenen zijn niet uitzonderlijk, maar wees voorzichtig indien je activiteiten gaat uitoefenen die door het weer een risico kunnen inhouden. Blijf op de hoogte van de verwachte meteorologische omstandigheden en neem geen risico’s die je kunt vermijden.
Oranje Het weer is gevaarlijk. Er worden ongewone meteorologische omstandigheden verwacht. Schade en ongevallen zouden kunnen optreden. Wees erg waakzaam en informeer je regelmatig en nauwgezet over de verwachte meteorologische omstandigheden. Wees op je hoede voor gevaren die mogelijk onvermijdelijk zijn. Volg elk advies van de bevoegde instanties.
Rood Het weer is erg gevaarlijk. Bijzonder intense meteorologische omstandigheden worden verwacht. Grote schade en ongevallen over een grote oppervlakte zijn heel waarschijnlijk, vaak ook met een risico voor lijf en leden. Blijf constant en in detail op de hoogte van de meteorologische verwachtingen en van de risico’s. Volg onder alle omstandigheden de raad en opdrachten van de autoriteiten, wees voorbereid op buitengewone maatregelen.

Bron KNMI. wijziging 21-06-2012 

 
© 2009 - Tentje-huren.nl