Contact opnemen met Tentje-huren.nl

Geachte heer/mevrouw,
als u op korte termijn antwoord wil hebben op uw mail en/of vraag wil ik u verzoeken te bellen
(06 4246 1498) of uw telefoonnummer hieronder achter te laten.

Voor een offerte of informatie is het voor ons belangrijk te weten;
* Waar u woont
* Op welke ondergrond de tent komt te staan (gras, zand, sintels, tegels, stenen, beton, asfalt e.d.)
* Op welke datum u deze wil hebben
* Op welke datum u zelf de goederen wil komen ophalen
  (bijna alles kan u ophalen behalve de tenten deze worden altijd door ons vakkundig geplaatst!).

Alvast bedankt.

Acquisitie naar aanleiding van deze site of onze advertenties wordt niet op prijs gesteld.    

P.s. Na het versturen blijft uw bericht nog even staan in het tekstvlak zodat u uw vraag ook na het versturen nog kan lezen. Bij aanvullingen en/of wijzigingen klikt u nogmaals op versturen.

* verplichte velden


ImageBent u tevreden?
Heeft u een vraag, een suggestie of een klacht, laat het ons dan weten.
Wij stellen uw mening op prijs en waarderen het dat u de moeite neemt om die bij ons kenbaar te maken.

Waarschuwing!!

Tentje-huren.nl heeft ontdekt dat vele aanbieders van “andere” internet sites informatie aanbieden over ons bedrijf. Helaas bereken ze soms hiervoor hoge kosten voor bijvoorbeeld doorverbinden van uw telefoontje. De dir. van Tentje-huren.nl heeft andere bedrijven nimmer toestemming gegeven om op deze manier te handelen.

Disclaimer:

Ondanks de constante zorg en aandacht die Tentje-huren.nl aan de samenstelling van haar informatie voorziening besteedt, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Tentje-huren.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Woord- en beeldmerken beschermd © 2008

Alle woord- en beeldmerken in deze informatie map, folders en op de internetsite zijn eigendom van A. Koudijs te Nibbixwoud, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A. Koudijs te Nibbixwoud is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

De maker heeft er naar gestreefd de auteursrechten van teksten/illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Diegenen die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden worden verzocht zich tot Tentje-huren.nl te richten.

Privacy        

 

Update over ons privacy beleid. 

 

Uw privacy is belangrijk voor ons en staat voorop in deze aanpassingen. Om u duidelijkheid te geven over waar wij uw gegevens voor gebruiken, werken wij continu aan het verbeteren van onze privacyverklaring. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring bijgewerkt.

 

Privacyverklaring / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Tentje-huren.nl, Uitvaarttent.nl.

Tentje-huren.nl gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Tentje-huren.nl en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Wij slaan al uw gegevens op in een beveiligde database.

Uw privacy is belangrijk voor ons! We gebruiken dan ook uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze producten en diensten. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

 

In het kort in goed Hollands,

De door u opgegeven naam, adres en huur-goederen gegevens worden opgeslagen in een beveiligde boekhoud omgeving. 

Tentje-huren.nl en andere onder Tentje-huren werkende website(s) maken geen gebruik van Cookies of andere stiekeme informatie verzamelaars.

Maakt u geen gebruik van de offerte dan zal deze binnen 30 dagen verwijderd worden uit ons boekhoudprogramma.

Maakt u wel gebruik van de offert dan zal deze opgeslagen worden in het beveiligde omgeving van ons boekhoudprogramma. 

De pakbon/opdrachten bon zal niet langer bewaard worden dan tot het moment dat de nota in zijn geheel is voldaan. Na betaling zal deze pakbon/opdrachten bon binnen 30 dagen door middel van een papiervernietiger vernietigd worden.

Onze Diensten.

Tentje-huren.nl en Uitvaarttent.nl biedt diensten aan via diverse platforms, zoals telefoon, sms, web en mobiele applicaties. Privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om de best mogelijke service te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Van deze gegevens geeft u direct bij het aanvragen van een offerte of vragen naar informatie en verwerken we de volgende gegevens:

Uw voor- en achternaam.

Aanhef (Dhr./Mevr. etc.).

Uw E-mailadres.

Uw mobiele/vaste telefoon nummer.

Uw woonadres.

Uw Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer.

Bedrijfsnaam, organisatie of vereniging (indien van toepassing).

 

Derde Partijen.

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

Catering bedrijf(en).

Horeca toelevering bedrijf(en).

En die bedrijven die in overleg producten en diensten verlenen om uw “feest” te doen slagen.

 

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

Uitvoering van de overeenkomsten.

We verwerken uw persoonsgegevens om de producten en diensten van uw keuze te kunnen leveren. 

 

Klantcontact en communicatie.We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang u van ons offerte(s), factuur(en), kunnen wij met u communiceren of u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoek.

 

Marketing.

We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. U hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. U kan contact opnemen met onze klantenservice om dit te doen, veelal zal dit binnen 24 uur geregeld zijn.

 

Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen.

We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

 

Wettelijke verplichtingen.

We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens / adresgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met  die partners die producten en diensten namens u via tenteje-huren.nl of uitvaarttent.nl komen leveren op uw feest, invent, uitvaart, evenement e.d.

 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons kantoor in Nederland. Neem contact op met onze klantenservice als je hier meer informatie over wilt ontvangen.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien uw account gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van uw formatie bijvoorbeeld om u over onze producten en diensten te informeren. Uw account wordt dan gedeactiveerd zodat het op ieder gewenst moment weer kunt her activeren, mocht je in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Indien u uw account wilt opzeggen, vragen we u contact op te nemen met onze klantenservice. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

 

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking.

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld.

Voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

Ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profielen. 

Om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen.

Ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen.

De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen; 

zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens voor strafrechtelijk onderzoek.

 

Vragen en klachten.

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kun u contact opnemen met ons. U kan ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Indien u het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is behandeld of administratief onvoldoende is bewerkt, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijke identiteit.

Tentje huren.nl en Uitvaarttent.nl zijn merken van Tentje-huren.nl gevestigd te Nibbixwoud, Dorpsstraat 91, 1688 CC en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 37 13 97 26 gevestigd te Nederland. 

Ingaande 20 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Het betekent dat de dir. Van Tentje-huren.nl het niet op prijs stelt om benaderd te worden door uitzendbureaus en (vooral) door andere media zoals kranten en tijdschriften, acquisitiebureaus voor online-adverteren e.d.  

Cookies

Cookies, daar kunnen wij kort in zijn. Wij maken geen gebruik van cookies omdat wij van mening zijn dat wij niets te zoeken hebben in uw computer. Naast cookies maken wij ook geen gebruik van 'beacons' en 'scripts'.

Auteurswet:

De Auteurswet beschermt automatisch werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De bescherming gaat in op het moment dat het werk tot stand komt. Voorwaarde is dat het werk origineel is.

Auteursrecht kost niets en de bescherming is internationaal. Makers hoeven hun werk niet te registreren of te deponeren. Het auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de maker.

Werken waarop auteursrechtelijke bescherming kan rusten: teksten, kunstwerken, brochures, video's en ander promotiemateriaal, software, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen en bouwwerken.

Werken waarop geen bescherming rust: catalogi, gebruiksaanwijzingen, dienstregelingen, theaterprogramma's en telefoongidsen.

Collectieve beheersorganisatie (cbo)

De meeste auteurs (waaronder ook componisten, muzikanten en filmmakers) oefenen hun auteursrechten uit via een collectieve beheersorganisatie (cbo). Voorbeelden zijn Buma/Stemra, Sena, Videma, Stichting Reprorecht en Stichting de Thuiskopie. Deze cbo's zijn aangesloten bij de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E).

Toezicht

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) houdt toezicht op een aantal van deze collectieve beheersorganisaties.

Klachten

Hebt u als gebruiker van auteursrechtelijk beschermd werk een klacht over een van deze cbo's? Dan neemt u eerst contact op met die organisatie. Elke organisatie heeft een eigen geschillenregeling. Als de organisatie uw klacht niet (correct) afhandelt, kunt u zich wenden tot VOI©E. Als de cbo is aangesloten bij De Geschillencommissie, kunt u ook de Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk inschakelen.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Tentje-huren.nl

 

De Directie.

Adres: Tentje-huren.nl
Dorpsstraat 91
1688 CC Nibbixwoud.
Telefoonnummer: 06 4246 1498
I.mail: info@tentje-huren.nl
KvK  Nr. 37 13 97 26
Btw  Nr. NL001475741B32
Bank  Nr. NL75 INGB 0658 8656 41

 

 
© 2009 - Tentje-huren.nl