Weeralarm en Kleurcodes van Tentje-huren.nl

Denk u eraan dat vanaf windkracht 5 het opzetten van tenten in veel gevallen niet meer kan zonder gevaar voor de bouwers, omstanders en omwonenden.

 

Wij gaan in deze gevallen dat dan ook niet doen. Bij geplaatste tenten zullen wij extra bevestigingen en extra verankeringen maken.

Onweer tijdens uw feest.

 

Het is een geruststellende gedachte dat de kans op blikseminslag vrij klein is. 

Neem bij onweer altijd het zekere voor het onzekere. 

Bliksem heeft een voorkeur voor hoge objecten in open ruimte. Een plek in het open veld, aan het water of vlak bij een boom kun je dan ook maar beter vermijden. 

Daarnaast is er gevaar voor een indirecte inslag. Ga daarom liever ook niet in de buurt van metalen afrasteringen, alleenstaande bomen, laaghangende takken of aan een bosrand staan.

Maar je kan je het beste in de auto, de kantine, schuur of een naburige huis gaan schuilen. Zijn die niet voorhanden, hurk dan in het midden van de tent op een droge mat of houten droge vlonder en blijf zo ver mogelijk bij tentstaanders vandaan! Metaal is namelijk een goede geleider en kan zorgen voor een indirecte inslag.

 

Weeralarm.

Weersvoorspelling:
Bij weersvoorspelling van windkracht 4 zal de tent extra gezekerd worden door middel van “storm” banden. Bij windkracht 6 en meer zal in overleg met de Huurder bekeken worden of de veiligheid gegarandeerd kan blijven.

Let op bij windstoten, deze kunnen oplopen tot met dan 100 km. per uur en dat is bijzonder gevaarlijk. Blijf dan ook niet in de tent, maar luister naar de waarschuwingen uitgegeven door het KNMI en ga naar een veiligere plaats toe.

Bij storm waarschuwingen uitgegeven door het KNMI mag er geen gebruik worden gemaakt van de tent en kan de tent preventief afgebroken worden. 

De Huurder dient zelf zorg te dragen voor een (calamiteiten) ontruimingsplan en vereiste vergunning/ontheffingen.

Directie Tentje-huren.nl

Wanneer een weeralarm?
Geschreven door: Ed Aldus, 31-3-2008

Bron KNMI.

wijziging 21-06-2012

wijziging 1-10-2015

Een weeralarm wordt niet zomaar afgekondigd, hiervoor zijn afspraken gemaakt. Hoe hard moet het waaien, onweren en sneeuwen voordat een weeralarm wordt afgekondigd?

Het weeralarm is in het leven geroepen om de burger te waarschuwen voor extreem weer. Als er aanwijzingen zijn dat er een maatschappij ontwrichtend weerbeeld op komst is wordt door het KNMI een weeralarm afgekondigd. De laatste tijd is het weeralarm in opspraak gekomen. Veel burgers vinden het weeralarm paniekzaaierij en bedrijven vinden het slecht voor de economie en ook de politiek (CDA) komt met grote vraagtekens. 
Toch wordt een weeralarm niet zomaar afgekondigd, daar zijn afspraken voor gemaakt. Het KNMI heeft de afspraken gemaakt met de alle grote weerproviders in ons land. Ook de kleine weerproviders of weervoorlichters waren hierbij aanwezig. Alle weerproviders in ons land zijn dus betrokken geweest bij het opstellen van de criteria van een weeralarm en hebben hun commentaar kunnen geven. Wellicht is de naam “weeralarm” te beladen en is een “gewone“”waarschuwing meer op zijn plaats. De vraag is echter, of door het afkondigen van een weeralarm, de burger juist goede maatregelen heeft genomen en het daardoor achteraf ook meevalt. Je zou dan ook kunnen stellen dat zo`n weeralarm dus wel degelijk serieus wordt genomen. Als er geen forse schade en slachtoffers zijn gevallen wordt er namelijk vanuit de pers al gauw negatief over het weeralarm gesproken, het viel weer mee! Is het niet zo dat een gewaarschuwd mens voor twee telt en achteraf praten erg makkelijk is? De natuur namelijk houdt zijn grillen en heeft geen geheugen.

1. Storm. Bij windkracht 9 
Gemiddeld over 10 minuten 76-87 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over een gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Verkeer ondervindt hinder. Extra risico voor (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, autos met aanhanger en caravans. Schade mogelijk aan gebouwen; takken worden afgerukt en bomen ontworteld.

2. Zware Storm. Bij windkracht 10 
Gemiddeld over 10 minuten 88-102 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over een gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Verkeer ondervindt hinder. Extra risico voor (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto`s, auto`s met aanhanger en caravans. Schade mogelijk aan gebouwen; takken worden afgerukt en bomen ontworteld.

3. Zeer zware storm Bij windkracht 11 
Gemiddelde over 10 minuten 103-116 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Veel hinder voor het verkeer. Levensgevaarlijk door rondvliegende objecten en takken. Grote schade mogelijk aan gebouwen en bossen. De gevolgen: Veel hinder voor het verkeer. Levensgevaarlijk door rondvliegende objecten en takken. Grote schade mogelijk aan gebouwen en bossen.

4. Orkaan Bij Windkracht 12 
Gemiddeld over 10 minuten meer dan 116 km/uur op minstens 2 kuststations of landinwaarts over gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: 
Verwoestingen mogelijk en levensgevaarlijk op straat; auto's worden van de weg geblazen en (brom)fietsers omver gedrukt. Wegen en spoorlijnen versperd.

5. Zeer zware windstoten 
Vlagerige wind met uitschieters van meer dan 100 kilometer per uur op minstens twee kuststations of landinwaarts in een gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Grote schade op uitgebreide schaal mogelijk; gevaar voor rondvliegende objecten; zeer gevaarlijk voor het verkeer met name voor fietsers, bromfietsers, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans; levensgevaarlijk voor watersporters.

6. IJzel of ijsregen 
Glad op grote schaal door ijzel of ijsregen over een gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een coherente band van 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Leidt tot levensgevaarlijke situaties op de weg. Juist nu geldt: een ongeluk zit in een klein hoekje.

7. Zware sneeuwval 
Sneeuwval met een hoeveelheid van minstens 3 cm in 1 uur of minstens 10 cm in 6 uur over een gebied tenminste ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van 50 kilometer lengte

De gevolgen: Grote overlast en gevaar voor het verkeer.

8. Sneeuwjacht 
Sneeuwval of driftsneeuw bij windkracht 6 of 7 en gedurende minstens een uur minder dan 200 meter zicht in een gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van tenminste 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Ontwrichtend voor verkeer en openbaar vervoer. Wegen versperd door sneeuwophopingen en sneeuwduinen. Zicht vermindert.

9. Sneeuwstorm 
Sneeuwval of driftsneeuw bij windkracht 8 of meer in een gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van tenminste 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Verkeer en openbaar vervoer raken volledig ontwricht. Wegen onbegaanbaar door hoge sneeuwduinen. Zicht wordt sterk belemmerd.

10. Zwaar onweer 
500 ontladingen per 5 minuten in een gebied minstens ter grootte van 50 bij 50 kilometer of langs een band van tenminste 50 kilometer lengte.

De gevolgen: Leidt tot gevaarlijke situaties, grote overlast en schade door verraderlijke windstoten, hagel, verblindende bliksems en inslagen.


Bron: Ed Aldus - KNMI 

--------------------------------------------------------------------------------

Kleurcodes waarschuwingen, Weeralarm en Meteoalarm.


Internationaal worden waarschuwingen voor het weer aangegeven door middel van de kleuren van het verkeerslicht. De kleurcoderingen worden ook door het KNMI gebruikt in de waarschuwingen, bij het Weeralarm en op de website www.meteoalarm.eu .
Kleur Betekenis:
Groen Er is geen bijzondere waakzaamheid wat het weer betreft nodig.
Geel Het weer is potentieel gevaarlijk. De verwachte weer fenomenen zijn niet uitzonderlijk, maar wees voorzichtig indien je activiteiten gaat uitoefenen die door het weer een risico kunnen inhouden. Blijf op de hoogte van de verwachte meteorologische omstandigheden en neem geen risico’s die je kunt vermijden.
Oranje Het weer is gevaarlijk. Er worden ongewone meteorologische omstandigheden verwacht. Schade en ongevallen zouden kunnen optreden. Wees erg waakzaam en informeer je regelmatig en nauwgezet over de verwachte meteorologische omstandigheden. Wees op je hoede voor gevaren die mogelijk onvermijdelijk zijn. Volg elk advies van de bevoegde instanties.
Rood Het weer is erg gevaarlijk. Bijzonder intense meteorologische omstandigheden worden verwacht. Grote schade en ongevallen over een grote oppervlakte zijn heel waarschijnlijk, vaak ook met een risico voor lijf en leden. Blijf constant en in detail op de hoogte van de meteorologische verwachtingen en van de risico’s. Volg onder alle omstandigheden de raad en opdrachten van de autoriteiten, wees voorbereid op buitengewone maatregelen.

Bron KNMI. wijziging 21-06-2012 

Waarom waarschuwt het KNMI? 

Het KNMI waarschuwt als het weer een risico is, om bij te dragen aan een veilig en bereikbaar Nederland. Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt.
De impact van gevaarlijk weer is het uitgangspunt voor de waarschuwingen van het KNMI. Welke gevolgen heeft het weer op de weg, op het water en in de straat. Met algemene adviezen bij de waarschuwingen wil het KNMI de impact van gevaarlijk weer beperken. 

Waarvoor waarschuwt het KNMI? 

Het KNMI geeft waarschuwingen uit voor: 

* regen
* gladheid & sneeuw onweersbuien windstoten
* temperatuur (hitte/koude) zicht
* hozen 

De KNMI kleurcoderingen sluiten aan bij de internationale standaarden. De website www.meteoalarm.eu geeft alle uitstaande waarschuwingen van Europese landen weer. 

Wat zijn de criteria voor de kleurcodes? 

De mate waarin het weer een risico is, bepaalt of het KNMI code geel, oranje of rood uitgeeft.
Hiervoor heeft het KNMI zogenaamde drempel- waarden vastgesteld voor de verschillende kleurcodes. 

Voor elk weertype is er een drempelwaarde vastgesteld. Is er een kans op windstoten van meer dan 75 km
per uur dan is dat code geel. Boven 100 km per uur wordt het code oranje. 

Het KNMI kijkt hierbij naar de gebiedsgrootte waar het gevaarlijk weer zich aandient. Code oranje geeft het KNMI alleen uit bij een gebied groter dan 50x50 kilometer. 

Code rood wordt uitgegeven als er een kans bestaat dat extreem weer een grote impact heeft op de samenleving. Dat gebeurt op basis van een impactanalyse waar diverse overheids- en brancheorganisaties bij betrokken zijn. 

Wanneer waarschuwt het KNMI? 

Een code geel geeft het KNMI maximaal 48 uur van te voren uit, een code oranje 24 uur en code rood 12 uur van te voren. 

Waar zijn de waarschuwingen te vinden? 

Op knmi.nl is te zien of er waarschuwingen van kracht zijn. 

Waarschuwingen voor code oranje en code rood worden getwitterd (@knmi) en verschijnen op NOS teletekst (pagina 713). 

De waarschuwingen worden per provincie, voor het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Waddeneilanden uitgegeven. 

Wat betekenen de kleurcodes? 

Code groen: Geen bijzonderheden
Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing 

Code geel:Wees alert
Deze waarschuwing verschijnt op zijn
vroegst 48 uur voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden. 

Code oranje: Wees voorbereid
Deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden. 

Code rood(weeralarm): Onderneem actie
Het weeralarm wordt uitgegeven bij een mogelijk grote impact van het weer op de samenleving en verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat het weerfenomeen kan optreden. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn. 

Drempelwaarden voor de kleurcodes 

 

Code geel 

Code oranje 

Regen 

Verkeershinder door aquaplaning, of >50 mm in 24 uur 

>75 mm in 24 uur 

Gladheid & sneeuw 

Minimaal 1 van de volgende criteria: 

  • *  lokale gladheid door op-, aan- of bevriezing van natte weggedeelten, hagel, sneeuwresten of lokale ijzel 
  • *  tot 5 cm sneeuw in 6 uur 
  • *  tot 3 cm sneeuw in 1 uur 

Minimaal 1 van de volgende criteria: 

  • *  op uitgebreide schaal gladheid door ijzel of bevriezing 
  • *  >5 cm sneeuw in 6 uur 
  • *  >3 cm sneeuw in 1 uur 
  • *  sneeuwval en/of driftsneeuw (>40 km per uur), leidend tot sneeuwduinen 

Onweersbuien 

Lokale onweersbuien met lokaal één of meer van de volgende verschijnselen:
* windstoten (>60 km per uur)
* of lokaal veel neerslag (>30 mm in 1 uur) * of hagel (tot 2 cm) 

Georganiseerde onweersbuien met lokaal één of meer van de volgende verschijnselen: * zware windstoten (>75 km/uur)
* of lokaal veel neerslag (>50 mm in 1 uur) * of grote hagel (>2 cm) 

Windstoten 

>75 km per uur
Kust, winter: 90 km per uur 

>100 km per uur
Kust, winter: 120 km per uur 

Temperatuur (hitte/ koude) 

Minimaal 1 van de volgende criteria:
* hitteplan (4 dagen maximum temperatuur 

>27 °C), na consultatie RIVM
* maximum temperatuur >35 °C * windchill <-15 °C 

Minimaal 1 van de volgende criteria: * drie aaneengesloten etmalen 

maximum temperatuur >30 °C, 

waarbij minimum temperatuur >18 °C * windchill < -20 °C 

Zicht 

< 200 m 

<10 m 

Hozen 

Bij waarneming (geen standaard tijdsduur).

 

Verwachtingstermijn, kans en gebiedsgrootte 

Code oranje  Verwachtingstermijn ( 24 uren tot aan optreden van het fenomeen). 

Kans 60%, gebied 50 x 50 kilometer.
Uitgifte o.b.v. overschrijden meteorologische criteria voor oranje na consultatie meteorologische partijen 

Code rood (weeralarm)  Verwachtingstermijn ( 12 uren tot aan optreden van het fenomeen) .

Uitgifte o.b.v. impactanalyse. 

Code geel   Verwachtingstermijn ( 48 uren tot aan optreden van het fenomeen) .

Kans 60%, onafhankelijk van gebiedsgrootte
Uitgifte o.b.v. overschrijden meteorologische criteria voor geel 

BRON:

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Postbus 201 | 3730 AE De Bilt T 030 220 69 11 | www.knmi.nl

© KNMI | oktober 2015

 

 
© 2009 - Tentje-huren.nl