Gebruiksaanwijzing brandblusser van Tentje-huren.nl

Brandblussers 6Kg

Onze blusmiddelen worden na elk verhuur gecontroleerd en elk jaar opnieuw gekeurd!
Voor u en ons een geruststellende gedachte als het erop aan komt dat je deze moet gaan gebruiken.

(A.B.C.) Poederblusser:

          Hoe gaat u te werk?
Iedereen weet wel hoe een draagbare snelblusser er ongeveer uitziet: rode kleur, een houder voor het blusmiddel en een spuitslang met een spuitlans of pistool.
Boven op de snelblusser vindt u het “slag”mechanisme. Om het toestel in werking te zetten moet u een slagpin indrukken of handgreep inknijpen. Zo komt het drijfgas, dat onder druk in een kleine cilinder gevangen zit, vrij en stuwt het blusmiddel naar de slang.

We zetten hierna de verschillende handelingen duidelijk op een rijtje:
• De veiligheid (pen) losmaken (het zegelloodje verbreken)
• De slagpin volledig indrukken
• De slang losmaken en de spuitlans of het pistool stevig vasthouden
• Op 1,5 tot 2 meter afstand van de vuurhaard de spuitlans of pistool op de basis van de vlammen richten en spuiten (met korte tussenpauzen voor de branden van vaste stoffen, doorlopend voor branden van gassen of vloeistoffen)

Denk eraan dat een snelblusser met 6 kg poeder in ongeveer 9 seconden leeg is als u doorlopend spuit. U moet dus echt efficiënt te werk te gaan om de bluscapaciteit optimaal te gebruiken.

Het is belangrijk dat u niet te dicht bij het vuur gaat staan. Op minder dan 1,5 meter afstand bestaat het gevaar dat u de brand door de kracht van de straal zou verspreiden, vooral wanneer u een vloeistofbrand moet blussen.

(A.B.) SproeiSchuim blusser:

  Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuimblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

Denk eraan dat een (sproei)Schuimblusser 6 kg in ongeveer 23 seconden leeg is als u doorlopend spuit. U moet dus echt efficiënt te werk te gaan om de bluscapaciteit optimaal te gebruiken.

Het is belangrijk dat u niet te dicht bij het vuur gaat staan. Op minder dan 1,5 meter afstand bestaat het gevaar dat u de brand door de kracht van de straal zou verspreiden, vooral wanneer u een vloeistofbrand moet blussen.

Blusdeken:

 Een blusdeken of branddeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in een vroeg stadium te doven. Het doek bestaat uit een geweven glasvezel, een materiaal dat zeer slecht brandt. Doordat de deken de zuurstof van de vuurhaard ontneemt, dooft het vuur. Het blusmiddel is geschikt voor kleine vloeistofbranden, personen die in brand staan en voor de vlam in de pan (als een deksel niet voorhanden is), of bij een frituurpan die in brand vliegt. Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel, waar men weinig kennis voor nodig heeft. Het is geschikt om een beginnende kleine brand te blussen, bijvoorbeeld in een keuken.

 Op de houder van de blusdeken staat altijd een gebruiksaanwijzing afgedrukt. De blusdekens voldoen aan de norm EN 1869:1997.

Brandklassen:


Op de brandblusser staat aangegeven voor welke soort brand (brandklasse) hij geschikt is. Dit is aangegeven door middel van plaatjes met daarin een symbool en een grote letter. De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vier soorten brand (brandklassen).

In dit plaatje zie je een grote A en een houtvuurtje. Deze brandblusser gebruik je voor vaste stoffen die van oorsprong uit de natuur komen. Zoals; Hout, papier, stro en kolen.  In dit plaatje zie je een grote A en een houtvuurtje. Deze brandblusser gebruik je voor vaste stoffen die van oorsprong uit de natuur komen. Zoals; Hout, papier, stro en kolen.  

 In dit plaatje zie je een olie vaatje en een grote letter B. Deze brandblusser gebruik je voor vloeistoffen, dat zijn bijvoorbeeld: Olie, benzine en alcohol, maar ook voor stoffen die bij verwarming vloeibaar worden, zoals: sommige plastics (kunststof) maar ook vet en dakbedekking (bitumen).

 In dit plaatje zie je een gasbrander en een grote letter C. Deze brandblusser is geschikt voor het blussen van een gasbrand zoals: Propaan, butaan en aardgas.

 Brandklasse D betekent, dat de blusser een blusstof heeft om metaalbranden te blussen. Metaalbranden zijn branden waarbij magnesium, zirkonium, lithium, kalium of natrium betrokken is, en die erg moeilijk, zo niet onmogelijk met bovenstaande brandblussers kunnen worden gedoofd. De blusstof is een bepaald soort poeder, dat over het brandendmetaal wordt gestrooid. Metaalbranden zijn bijzonder fel (zoals magnesiumbranden; bedenk dat magnesium wordt toegepast in vuurwerk en flitsblokjes). Op de blusser staat dan dat er sprake is van een D-(poeder)blusser of ABCD-poederblusser.

 Brandklasse F betekent, dat de blusser een blusstof heeft om frituurbranden te blussen. Frituurbranden zijn moeilijk te blussen met de andere blusstoffen aangezien er vaak herontsteking kan plaatsvinden. Zodra de temperatuur van olie of vet oploopt tot boven de 320 graden Celsius vindt zelfontbranding plaats en begint het vet of de olie spontaan in brand te vliegen, dus zonder dat er een vlam wordt bijgehouden. Omdat de temperatuur zo hoog is zal eventueel water uit een blusmiddel explosief verdampen waardoor alle brandstof (zeer heet vet) uit de pan of frituuroven wordt geslingerd. De oorzaak van dergelijke branden is vaak te herleiden naar slecht werkende temperatuurbeveiligingen (een kapotte thermostaat) of het gebruikmaken van oud of vervuild vet. Een F-blusser is een nieuwe klasse met een bepaald soort schuim (wet chemical of chemisch blusschuim). Dit schuim gaat een binding aan met het frituurvet, dekt dit beter af en heeft een sterk koelende werking. Herontsteking is dan niet meer mogelijk. Kraampjes die frieten bakken kunnen het beste een F-blusser ophangen. Het is verstandig om een vetbrandblusser te nemen die uitgerust is met een metalen lans aan de slang. Hierdoor is van veilige afstand de brand te blussen in een frituurpan. Zie de aanvulling onder 'andere soorten'. De moderne brandklasse F brandblussers bevatten een inhoud die zich vermengt met het vet en er een niet brandbare substantie van maken. Het materiaal gaat een emulsie aan met het vet. Een vetbrand valt over het algemeen onder de brandklasse F bij een inhoud die groter is dan 5 liter omdat met de reguliere blusmiddelen onvoldoende bluscapaciteit is te behalen om herontsteking te voorkomen.

 

 
© 2009 - Tentje-huren.nl