Gebruiksaanwijzingen heteluchttoestellen van Tentje-huren.nl

De directie van Tentje-huren.nl is nimmer aansprakelijk voor ondeskundig handelen. Wanneer de gasslang beschadigd is (geknakt, gesprongen of versleten, brandplekken vertoont of wat dan ook) dient deze ONMIDDELIJK VERVANGEN te worden.

Bij gebruik van onderstaande gastoestellen mag er alleen gebruik gemaakt worden van propaan- of butaan gas. Zie ook "Veilig omgaan met gasflessen".

 

Aan of op de gasdrukregelaar zit soms een drukknopje geel, blauw, rood of zwart van kleur. Nadat u de gaskraan heeft opengedraaid moet u deze (extra beveiliging) voor gebruik even indrukken. 

      

Gebruiksaanwijzing EINHELL LE-HGG 110 Heteluchttoestel.
Nominale verwarmingsvermogen 11,2 KW.

Bijgeleverde accessoires:
1 Gasslang.
1 Drukverminderingsklep door DVGW (300 mbar.) gecontroleerd.
1 Gasfles (let op dat de moeren (met groef) op de gas (slang) aansluiting linksom vast draaien en rechtsom los draaien).

!!! WAARSCHUWING !!!
• Let op verbrandingsgevaar, hete onderdelen!
• Gasfles tijdens gebruik nooit voor de blaaskachel zetten, altijd schuin erachter.
• Het apparaat alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten en voor voldoende toevoer van ventilatielucht zorgen .
• Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen.
50 centimeter van de zijkant en de achterkant van de heater vrij houden.
150 centimeter aan de voorkant en de bovenkant van de heater vrij houden.

Gebruiksaanwijzing:


Aanzetten:
1e Elektra aansluiten.
2e Gasfles aansluiten en gaskraan openen op de gasfles.
3e Aan/uit schakelaar bedienen op aan ( kijken of de ventilator draait).
4e Op de heater de oranje knop (+ 10 sec.) bedienen gelijk met de rode ontsteker knop.
5e Eventueel brander minderen door de gaskraan langzaam dicht te draaien.

Uitzetten:
1e Gaskraan sluiten.
2e Wachten tot de heater afgekoeld is!!!!
3e Aan/uit schakelaar bedienen op uit (ventilator stopt).
4e Elektra afsluiten.

Bij het verwisselen van de gasfles volgt u de bovengenoemde aanwijzing.

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing EINHELL HGG 170 NIRO Heteluchttoestel.
Nominale verwarmingsvermogen 17,5 - 19 KW.

Bijgeleverde accessoires:
1 Gasslang.
1 Drukverminderingsklep “door DVGW (1,5 bar) gecontroleerd” met geïntegreerde slangbreukbeveiliging.
1 Gasfles (let op dat de moeren (met groef) op de gas (slang) aansluiting linksom vast draaien en rechtsom los draaien).

!!! WAARSCHUWING !!!
• Let op verbrandingsgevaar, hete onderdelen!
• Gasfles tijdens gebruik nooit voor de blaaskachel zetten, altijd schuin erachter.
• Het apparaat alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten en voor voldoende toevoer van ventilatielucht zorgen .
• Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen.
50 centimeter van de zijkant en de achterkant van de heater vrij houden.
150 centimeter aan de voorkant en de bovenkant van de heater vrij houden.

Gebruiksaanwijzing:
Aanzetten:
1e Elektra aansluiten.
2e Gasfles aansluiten en gaskraan openen op de gasfles.
3e Aan/uit schakelaar bedienen op aan ( kijken of de ventilator draait).
4e Rode knop bedienen op de drukverminderingsklep.
5e Op de heater de oranje, zwarte of zilvere  (+ 10 sec.) bedienen gelijk met de rode ontsteker knop.

6e Eventueel brander minderen door de gaskraan langzaam dicht te draaien.

Warmte afgifte regeling:
Door de draaiknop aan de zijkant linksom of rechtsom te draaien kunt u de warmte uitgifte regelen.

Uitzetten:
1e Gaskraan sluiten.
2e Wachten tot de heater afgekoeld is!!!!
3e Aan/uit schakelaar bedienen op uit (ventilator stopt).
4e Elektra afsluiten.

Bij het verwisselen van de gasfles volgt u de bovengenoemde aanwijzing.

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing EINHELL HGG 300 NIRO Heteluchttoestel.
Nominale verwarmingsvermogen 30 KW.

Bijgeleverde accessoires:
1 Gasslang.
1 Drukverminderingsklep “door DVGW (1,5 bar) gecontroleerd” met geïntegreerde slangbreukbeveiliging.
1 Gasfles (let op dat de moeren (met groef) op de gas (slang) aansluiting linksom vast draaien en rechtsom los draaien).

!!! WAARSCHUWING !!!
• Let op verbrandingsgevaar, hete onderdelen!
• Gasfles tijdens gebruik nooit voor de blaaskachel zetten, altijd schuin erachter.
• Het apparaat alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten en voor voldoende toevoer van ventilatielucht zorgen .
• Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen.
50 centimeter van de zijkant en de achterkant van de heater vrij houden.
150 centimeter aan de voorkant en de bovenkant van de heater vrij houden.

Gebruiksaanwijzing:
Aanzetten:
1e Elektra aansluiten.
2e Gasfles aansluiten en gaskraan openen op de gasfles.
3e Aan/uit schakelaar bedienen op aan ( kijken of de ventilator draait).
4e Rode knop bedienen op de drukverminderingsklep.
5e Op de heater de oranje, zwarte of zilvere  (+ 10 sec.) bedienen gelijk met de rode ontsteker knop.

6e Eventueel brander minderen door de gaskraan langzaam dicht te draaien.

Uitzetten:
1e Gaskraan sluiten.
2e Wachten tot de heater afgekoeld is!!!!
3e Aan/uit schakelaar bedienen op uit (ventilator stopt).
4e Elektra afsluiten.

Bij het verwisselen van de gasfles volgt u de bovengenoemde aanwijzing.

 

 

 

 

 

Gebruiksaanwijzing  Terrasheater, nominale verwarmingsvermogen 10,2 KW.

Bijgeleverde accessoires:

1 Gasslang.

1 Drukverminderingsklep door DVGW (300 mbar.) gecontroleerd.

1 Gasfles (let op dat de moeren (met groef) op de gas (slang) aansluiting linksom vast draaien en rechtsom los draaien).

!!! WAARSCHUWING !!!

• Let op verbrandingsgevaar, hete onderdelen!

• Verplaats het toestel niet waneer hij aan staat. Schakel het ventiel van de gasfles of gasdrukregelaar uit, voor u het toestel verplaatst.

• Het apparaat alleen  buitenshuis en gebruiken in goed geventileerde ruimten. Voor voldoende toevoer van ventilatielucht zorgen!

• Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen.

• 70 centimeter aan de zijkanten en 55centimeter aan de bovenkant van de terrasheater vrij houden.

Gebruiksaanwijzing:

Aanzetten:

1e Gasfles aansluiten en gaskraan openen op de gasfles.

3e Duw en draai de besturingsknop in de PILOT positie (met de klok mee 90 graden).

4e Druk de besturingsknop in en houd deze 30 sec. vast,  bedienen gelijk de rode ontsteker knop.

5e Eventueel brander minderen door de Pilot knop langzaam naar links te draaien.

Tip!! Om de terrasheater tegen stevige wind te beschermen is het mogelijk deze te verankeren d.m.v. schroeven of grondpennen.

Uitzetten: 

1e Draai de besturingsknop  naar de PILOT positie

2e Duw en draai de besturingsknop naar de UIT stand

3e Gaskraan sluiten.

4e Wachten tot de heater afgekoeld is!!!!

 

Bij het verwisselen van de gasfles volgt u de bovengenoemde aanwijzing.

Gebruiksaanwijzing Infrarood straler 2,2 - 4.6 Kw:

 

1e.  Plaats de gasfles met opgeboude kachel op een vlakke, horizontale ondergrond!

2e. Open de kraan op de gasfles (is de slang van de straler aangesloten op de gasfles? denk eraan dat de gasslang linkse draad heeft, dus om vast te draaien draait u tegen de klok in!)

3e Ontsteek de lucifer of aansteker en houd de flam linksonder tegen de keramische platen en druk de knop van de veiligheids klep in en draai deze op de ontstekingsstand open. Binnen 2 seconden zal de brander vlam vatten.

4e Houdt de knop van de veiligheidsklep nog 20 seconden ingedrukt en laat hem rustig los.

5e Om de kachel UIT te schakelen de knop richting MAX. draaien, indrukken en terugdraaien.

5e Draai vervolgens de kraan op de gasfles dicht

LET OP !! DE GASSTRALER KAN NOG ENIGE TIJD HEET ZIJN.

Let op!! Verwissel de gasfles altijd in de buitenlucht !!

 
© 2009 - Tentje-huren.nl