Gebruiksaanwijzing Gas Barbecue.

 Voor gebruik eerst de gasslang controleren.

Bijgeleverde accessoires:
1 Gasslang.
1 Drukverminderingsklep door DVGW (300 mbar.) gecontroleerd.
1 Gasfles (let op dat de moeren (met groef) op de gas (slang) aansluiting linksom vast draaien en rechtsom los draaien).

!!! WAARSCHUWING !!! zie ook veilig omgaan met gasflessen.
• Let op verbrandingsgevaar, hete onderdelen!
• Gasfles tijdens gebruik altijd schuin erachter neerzetten.
• Het apparaat alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten en voor voldoende toevoer van ventilatielucht zorgen .
• Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen.
• 50 centimeter van de zijkant en de achterkant van de barbecue vrij houden.
• 150 centimeter aan de bovenkant vrij houden.

Gebruiksaanwijzing:

Aanzetten:
1e Gasfles aansluiten (let op linksom is vast) en gaskraan openen op de gasfles.
2e De zwarte aan/uit draai schakelaar/knop (+ 10 sec.) ingedrukt houden en gelijk met de rode ontsteker knop bedienen.
3e Eventueel brander minderen door de gasknop te draaien.

Uitzetten:
1e Gaskraan sluiten.
2e Wachten tot de barbecue afgekoeld is!!!!
3e Gasslang op de gasfles rechtsom los draaien

Bij het verwisselen van de gasfles volgt u de bovengenoemde aanwijzing.

 

 
© 2009 - Tentje-huren.nl