Gebruiksaanwijzing Springkussen(s) en Opbouw- Opruim instruktieVoor u het kussen gaat plaatsen eerst de bodem controleren op scherpe voorwerpen

en leg het grondzeil vervolgens neer voor extra bescherming.

Waarschuwing:

Als het springkussen opstaat dient er altijd rekening met het weer worden gehouden.
Bij onwere, windstoten en windkracht 4 of meer mag het kussen niet gebruikt worden! Bij waarschuwingen uitgegeven door het KNMI mag het springkussen niet opgezet worden!

De Huurder dient zelf zorg te dragen voor een (calamiteiten) ontruimingsplan en vereiste vergunning/ontheffingen (zie ook de Algemene verhuurvoorwaarden).
De gebruiksaanwijzing/veiligheids regels hieronder vermeld en op het springkussen dienen gelezen en begrepen te zijn. De huurder staat in voor de bewaring en bewaking van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode.

 Maak de blaasopening op deze wijze vast!!

Opbouw instructie:
1e. Het springkussen plaatsen op een vlakke ondergrond. Controleer de ondergrond goed
      op scherpe uitsteeksels zoals glas, spijkers, schroeven, e.d. alvorens het grondzeil
      neer te leggen. Rondom het kussen dient officiel 1,80 meter vrije ruimte te zijn.
2e. Als extra bescherming aan de onderzijde eerst het grondzeil neer leggen
      en rol daarop het kussen
3e. Het kussen wordt aangesloten op 230 Volt 16 Amp,
      gebruik daarbij uitsluitend geaarde verlengkabels en geaarde stopcontacten.
4e. Rol het kussen uit en gebruik voor verankering de ankerpennen door deze in de grond te slaan.
      Ankerpennen mogen maximaal 2,5 cm boven de grond uitsteken.
5e. Na de verankering nog een laatste controle of alles goed ligt.
6e. Sluit de rits en sluit de blazer/luchtpomp aan m.b.v. de sjorband.
7e. Zet de blazer/luchtpomp aan.

Gebruiksaanwijzing:
  1. Gebruik springkussen alleen toegestaan onder toezicht van
      een bekwaam volwassenen persoon (18+).
  2. Geen Schoenen, brillen, hete of scherpe voorwerpen op het springkussen!
  3. Geen voedsel of snoep op het springkussen niet roken op of bij het springkussen.
  4. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol of andere
      drogerende middelen gebruik te maken van het springkussen!
  5. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen!
  6. Het is streng verboden op de wanden te klimmen!
  7. Niet aan de netten hangen niet in de netten klimmen!
  8. Bij windkracht 4 (bft) of meer is het verboden het springkussen te gebruiken of op te blazen!
  9. Bij stroomuitval of storing van de blazer moet iedereen direct van het springkussen af!
10. Minimale werkdruk 10 mBar maximale werkdruk 30 mBar.
11. Springkussen is geschikt voor personen van 5 tot en met 12 jaar.
12. Maximaal 1persoon/kind per vierkante meter op het springkussen.


Opruim instructies:
1e. Haal iedereen eerst van het kussen af en trek dan pas de stekker eruit.
2e. Ontkoppel de blazer/luchtpomp.
3e. Open de rits.
4e. Ankerpennen uit de grond halen. 
5e. Wacht totdat het kussen volledig plat ligt.
6e. Vouw het kussen in de lengte richting op tot maximaal 1,20 meter.
7e. Laat het lucht eruit “lopen” en rol vervolgens het kussen naar de blazer toe op.
      Wacht tijdens het rollen, zodat eventuele lucht nog kan ontsnappen
8e. Je hebt nu een strak pakket (rol) en doe vervolgens het beschermingszeil er omheen.


 
© 2009 - Tentje-huren.nl